Horganice Plus ระบบบริหารจัดการหอพัก ที่ตอบโจทย์หอพักองค์กรทุกขนาด ทั้งภาครัฐ และเอกชนได้แบบครอบคลุม สามารถปรับแต่งการทำงาน และดีไซน์ ให้เหมาะสมกับแต่ละองค์กรได้ รองรับการเชื่อมต่อกับโปรแกรม ERP เดิม ผ่านการทำงานแบบ online 100% มากกว่านั้นองค์กรสามารถเก็บข้อมูลต่างๆ ของหอพักได้ครบถ้วนและสามารถวิเคราะห์การทำงานหอพักได้อย่างรวดเร็ว
จากประสบการณ์มากกว่า 5 ปี ที่ทางบริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด ดูแลหอพักมา มากกว่า 7,600 กว่าแห่ง ครอบคลุม 77 จังหวัดทั่วประเทศ มีกลุ่มลูกค้าองค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เราพัฒนาโปรดักส์อย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับการทำงาน ที่ซับซ้อนแต่ละหน่วยงานในองค์กร ช่วยลดการทำงานระหว่างหน่วยงาน เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวกระโดดไปอีกขั้น
ติดต่อเรา
บริษัท ฮอร์แกไนซ์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 10 เลขที่ 408/43 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400